Rozpoczęcie prac w ogrodzie. Usuwanie chorych drzew i krzewów oraz przygotowanie roślin pod nowe nasadzenia. Pozbycie się starej darni i przygotowanie podłoża przed rozpoczęciem drugiego etapu prac.

Drugi etap prac obejmował: przygotowanie rabat, nasadzenie i korowanie, założenie trawnika z siewu wraz z przygotowaniem ścieżek między poszczególnymi częściami ogrodu.

Równanie terenu pod trawnik