Wrocławski  stadion miejski.

Wykonanie zielonej ściany z chrobotku.

Wrocław, 08.2018r.