fbpx
uslugi@greenpolis.pl
|

Zielone dachy – praktycznie i ekologicznie

Zielone dachy – praktycznie i ekologicznie. Zalety i wady zielonych dachów

Dziś coraz częściej spotykamy zielone dachy w zabudowie nowoczesnych bloków i domów jednorodzinnych. Ogród na dachu nie tylko uatrakcyjni nasz budynek, a wpływa również pozytywnie na izolację termiczną i akustyczną naszego mieszkania, czystość powietrza w jego sąsiedztwie oraz właściwy poziom wód gruntowych.

Zielone tarasy dają nieograniczone możliwości aranżacyjne. Podczas aranżowania zielonego tarasu trzeba    pamiętać o obecność zacienionej strefy. Dzięki temu umożliwimy korzystania z tej przestrzeni w gorące dni. Podczas aranżowania takiego dachu trzeba wiedzieć o tym, że większa liczba roślin będzie wymagała wielu prac pielęgnacyjnych. Dach zielony można wyposażyć w małą ogrodową architekturę. Mogą się tam pojawić ławki, pergole, niewielkie rzeźby, a nawet małe fontanny. Wszystko zależy wyłącznie od naszej wyobraźni oraz zasobności portfela.

Zalety zielonego dachu

Zazielenienie dachowe izoluje w zimę, a latem chroni przed upałem i w ten sposób wnosi wkład jako naturalna klimatyzacja w oszczędność energii. Istotny jest również aspekt retencji i oczyszczania wód opadowych. Rośliny na dachu zielonym stanowią dodatkowe powierzchnie chłonne, przez co biorą czynny udział w poprawie warunków klimatycznych i kształtowaniu bilansu wodnego terenów zurbanizowanych.

– Poprawia wygląd krajobrazu i miasta dzięki roślinności.

– Zmniejsza ilość wody odprowadzanej do kanalizacji miejskiej: zielony dach zatrzymuje ok. 50% wody z opadów atmosferycznych.

– Poprawia jakość powietrza: zielone dachy są w stanie pochłonąć w ciągu roku od 10 do 20% szkodliwych pyłów i gazów unoszących się w powietrzu.

– Zmniejsza poziom hałasu w pomieszczeniach.

-Umożliwia otrzymanie i odzyskanie terenów zielonych jako rekompensaty utraconych
powierzchni pod obiekty budowlane.

-Dach zielony jest odporny na uszkodzenia mechaniczne.

-Zapewnia większe bezpieczeństwo pożarowe.

– Zwiększa wartość rynkowej nieruchomości.

Jedyną wadą zielonego dachu jest bardzo wysoki ciężar konstrukcji nośnej, to przekłada się znacząco na jego cenę. Jednak w porównaniu do zalet i korzyści, wady zielonych dachów nie są tak znaczące.

Podział zielonych dachów ze względu na zróżnicowanie stopnia nachylenia wyróżniane są dachy zielone:

 • płaskie – nachylenie do ok. 10º,
 • skośne – spadek o ok. 10–25º,
 • strome – nachylenie powyżej 25º.

Ze względu na rodzaj zastosowanej zieleni:
– Ekstensywny zielony dach: pod tym pojęciem, kryje się taki, którego roślinność jest mniej lub bardziej samowystarczalna, sama się rozwija i nie wymaga zewnętrznej pielęgnacji. Grubość ekstensywnych zielonych dachów waha się od 4 do 15 cm, ich waga natomiast od 30 do 220 kg/m2. Rośliny te powinny odpowiadać klimatowi występującemu w Polsce. Zaleca się rośliny lokalne o minimalnych wymaganiach wegetacyjnych takie jak: mieszanki
rozchodników, mchy, trawy, zioła, rojniki itp.

Układ warstw dachu ekstensywnego:

 • roślinność;
 • substrat lekki
 • geowłóknina filtrująca
 • mata drenażowa
 • geowłóknina chłonna
 • membrana hydroizolacyjna
 • konstrukcja dachu

Intensywny zielony dach: dach intensywny możemy porównać do normalnego ogrodu, często jest on również tak nazywany: ogród na dachu. Głębokość podłoża jakiej wymaga taki ogród sięga od 15 do 150 cm , waga może wahać się od 300 do nawet 1500 kg/m2. Roślinność może składać się z krzewów i drzew w połączeniu z bylinami. Stosowane rośliny mają duże wymagania co do pielęgnacji oraz regularnego zaopatrzenia w wodę i substancje
odżywcze. 

Układ warstw dla tego typu dachu musi być starannie dobrany pod względem: odprowadzenia wody, gromadzenia wody oraz ochrony izolacji przeciwwodnej przed porastaniem korzeni.

Układ warstw dachu intensywnego:

 • roślinność
 • intensywny substrat
 • geowłóknina filtrująca
 • mata drenażowa
 • geowłóknina chłonna
 • membrana hydroizolacyjna
 • konstrukcja dachu

Zakładanie zielonych dachów to funkcjonalność, ekologia, estetyka, trwałość dachu oraz termoizolacyjność i izolacyjność akustyczna. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego poprzez wypełnienie poniżej formularza lub mailowo.

Skontaktuj się z nami